Teaching Staff

. NO

Employee ID

Employee Name

Father Name

Designation

Qualification

Do J

1AYRS00785Dr. ANURAG DIXITMR. R.K. DIXIT ProfessorB.A.M.S. & M.D. 20/08/2015
Show Detils
2AYXX00485Dr. SHEOJEE THAKUR MR. SOMESHWAR THAKUR  Associate Professor/Reader B.A.M.S. 26/12/2018
Show Detils
3AYKC01553Dr. HARA PRASAD MISHRA LATE BRAJBANDHU MISHRAProfessorB.A.M.S. & M.D.16/02/2019
Show Detils
4AYXX000484Dr. DHUN BAHADUR UPADHYAYLATE LAXMI SHANKER UPADHYAY ProfessorB.A.M.S. 26/12/2018
Show Detils
5AYKC02755Dr. BHAVYA B.K. MR. KASHINATHAssociate Professor/Reader Post of Graduate 12/01/2019
Show Detils
6AYXX00486Dr. JAY PRAKASH CHAUBEYMR. AMARNATH CHAUBEYAssociate Professor/Reader B.A.M.S. 13/02/2015
Show Detils
7AYPS01023Dr. SHARAD ATMARAM LANDGE MR. ATMARAMAssociate Professor/Reader B.A.M.S. & M.S. 28/12/2018
Show Detils
8T 1151Dr. SHARAD RAJENDRA DHAMDHEREAssociate Professor/Reader B.A.M.S. & M.D. 15/01/2018
Show Detils
9AYURN0368Dr. BHAUSAHEB VITHOBA THANAGE MR. VITHOBAAssociate Professor/Reader B.A.M.S. & M.D.10/01/2019
Show Detils
10AYPS00922Dr. PRIYANKA MR. Raj Kumar MahtoAssistant Professor/Lecturer B.A.M.S. & M.S. 24/11/2018
Show Detils
11T 1042Dr. AMIT KUMAR YADAVAssistant Professor/Lecturer B.A.M.S. & M.S. 01/05/2018
Show Detils
12AYRB00047Dr. DINESH KUMAR VERMA DR. ASHOK KUMAR VERMAAssistant Professor/Lecturer B.A.M.S. & M.D. 21/01/2017
Show Detils
13T 1127Dr. RITIKA MISHRA Assistant Professor/Lecturer B.A.M.S. & M.D. 01/11/2018
Show Detils
14AYST00873Dr. RANVIRESHWAR NATH PANDEY MR. Hari Shankar PandeyAssociate Professor/Reader B.A.M.S. & M.S. (Shalya)01/12/2017
Show Detils
15AYSN00303Dr. RUBY TIWARI MR. SHIV JEE TIWARI Assistant Professor/Lecturer B.A.01/01/2014
Show Detils
16TCRA000047106Dr. JITENDRA KUMAR CHAUBEY MR. DEV PRASANNA CHOUBEYAssociate Professor/Reader B.A.M.S. , M.D. & Ph.D. 05/01/2019
Show Detils
17AYKC01268Dr. BORA RUPESH DEELIPKUMAR MR. DEELIP KUMAR LAKHMICHAND BORAAssistant Professor/Lecturer B.A.M.S. & M.D. 03/02/2017
Show Detils
18AYKS00327Dr. VANDANA SURYAKANT YERGI Mr. Suryakant Ganpat YergiAssociate Professor/Reader B.A.M.S. & M.D. 15/12/2016
Show Detils
19AYRB01117Dr. ASHUTOSH KUMAR MR. KRISHNA CANDRAPARSAD SINHAProfessorB.A.M.S. & M.D.01/09/2015
Show Detils
20T 1068Dr. BEENA TIWARI Assistant Professor/Lecturer B.A.M.S. & M.D.01/10/2015
Show Detils
21AYKC02376Dr. RADHE SHYAM TIWARIMR. DEVTA PRASAD TIWARIAssociate Professor/Reader B.A.M.S. & M.D.31/12/2017
Show Detils
22AYRN00630Dr. POOJA BANKELAL MISHRAMR. Udayraj Bankelal MishraAssistant Professor/Lecturer B.A.M.S. & M.D.02/01/2018
Show Detils
23AYKC02377Dr. AMIT KUMAR SINGH MR. RAMJEE SINGHAssistant Professor/Lecturer B.A.M.S. & M.D.10/12/2016
Show Detils
24AYRB00053Dr. DIVYA MR. HARDWAR SINGHAssistant Professor/Lecturer B.A.M.S. & M.D.02/01/2017
Show Detils
25AYST01423Dr. DILIP KUMAR SINGH MR. NAGENDRA NARAYAN SINGHAssistant Professor/Lecturer B.A.M.S. & M.D. 02/01/2017
Show Detils
26AYKC02518Dr. PRAMOD KUMAR MISHRA MR. RAMESHWAR MISHRAAssociate Professor/Reader B.A.M.S. & M.D. 01/01/2015
Show Detils
27AYPS00180Dr. SANDHYA RATHOUR MR. Kanhaiya Lal RathourAssistant Professor/Lecturer B.A.M.S. & M.S.28/09/2017
Show Detils
28AYRS00167Dr. KAVITA NIGAM MR. RAMESH NIGAMAssistant Professor/Lecturer B.A.M.S. & M.D. 06/11/2018
Show Detils
29AYKC02618Dr. GAIKWAD CHAITANYA BHIKHAMR. BHIKOBA DAGADU GAIKWADAssociate Professor/Reader Post of Graduate 02/02/2019
Show Detils
30Part-TimeDr. EKTA TIWARI MR. Prithavinath TiwariAssistant Professor/Lecturer B.Sc. & Bioststistician 01/01/2019
Show Detils
31TCRA000047330Dr. RAM RAJ SINGH MR. SHIVA NATH PATELAssistant Professor/Lecturer Post of Graduate 10/04/2019
Show Detils
32AYRS00734Dr. CHATANE VINAYAK PRAKASH MR. PRAKASH DATTATRAY CHATANIAssistant Professor/Lecturer Post of Graduate 10/04/2019
Show Detils
33T 1197Dr. PAWDE HEMANT GANPAT MR. GANPAT BHIMAJI PAWADEAssistant Professor/Lecturer Post of Graduate 10/04/2019
Show Detils
34AYRB01366Dr. PRADIP RAOSAHEB CHAUDHARI MR. RaosahebAssociate Professor/Reader B.A.M.S. & M.D. 01/04/2019
Show Detils
35AYDG01275Dr. MANDAR MANOHAR TIRMARE MR. MANOHAR RAGHOBA TIRMAREAssistant Professor/Lecturer B.A.M.S. & M.D. 01/11/2019
Show Detils
36AYDG01335Dr. AMIT KUMAR MR. KANHAIYA PRASADAssistant Professor/Lecturer B.A.M.S. & M.D. 28/12/2019
Show Detils
37AYKC02554Dr. VANDNA TIWARI MR. MANI SHANKAR TIWARIAssistant ProfessorB.A.M.S. & M.D.31/12/2019
Show Detils
38T 1204Dr. PRIYANKA KISHOR GUDISAMR. KISHORAssistant Professor/Lecturer B.A.M.S. & M.D.08/01/2020
Show Detils
39Not availableDr. PANKAJ KUMAR Mr. SHRI RAM CHANDRAAssistant Professor/Lecturer B.A.M.S. & MD01/08/2020
Show Detils
40AYKB00656Dr. NIRAJ KUMAR JOSHIMR. Raguvir Prasad SharmaAssistant Professor/Lecturer Post of Graduate 02/03/2020
Show Detils
41Not Available Dr. VIJAY LAXMI PANDEY Mr. SHYAM BIHARI PANDEYAssistant Professor/Lecturer B.A.M.S. & M.D. 11/11/2020
Show Detils
42Not Available Dr. YADAV DHARMENDRA RAMHOSHILAMr. RAMHOSHILA YADAVAssistant Professor/Lecturer B.A.M.S. & M.D. 01/02/2021
Show Detils
43Not Available Dr. ANAND SINGH BHARDWAJMr. H.S. BHARDWAJAssistant Professor/Lecturer B.A.M.S. & M.D. 01/11/2020
Show Detils
44AYDG00435Dr. UDAY PRATAP SINGHMr. LALLAN SINGHAssistant Professor/Lecturer B.A.M.S. & M.D.04/02/2021
Show Detils
45Not Available Dr. ASHUTOSH KUMAR GUPTADr. BHUNESHWAR PRASAD GUPTAAssistant Professor/Lecturer B.A.M.S. & M.S.21/01/2021
Show Detils
46AYKC02499Dr. RAJESH KUMAR SRIVASTAVAMr. SHAYAM BIHARI LALProfessorB.A.M.S. & M.D. 08/02/2021
Show Detils
47Not Available Dr. ASHISH KUMAR SINGHMr. RAMAN SINGHAssistant Professor/Lecturer B.A.M.S. & M.S.01/03/2021
Show Detils
48Not Available Dr. SATYENDRA SINGHMr. SHRI HRIDAY NARAYAN SINGHAssistant Professor/Lecturer B.A.M.S. & M.S.01/03/2021
Show Detils
49AYXX00372Dr. UMESH PRASAD SINGHMr. RAM NARESH SINGHProfessorB.A.M.S10/04/2021
Show Detils
5010001Mrs. SHILPA PANDURANG JUNGAREMr. PANDURANG JUNGAREAssistant Professor/Lecturer B.A.M.S. & M.D. 27/10/2020
Show Detils