Student List 2015-2016 Batch

S. No

Pic

Name of Student

Father’s Name

Date of Birth 

Email

Phone

NEET Score

1

KM SHILA YADAV

VIRENDRA YADAV

10.07.93

9795388376@samcballia.com

9795388376

2

PANKAJ SAINI

AUDH BIHARI

02.07.90

9984722779@samcballia.com

9984722779

3

YOGESH KUMAR CHITRAVANSHI

PHIRTU BPRASAD

01.01.96

9721317277@samcballia.com

9721317277

4

YOGESH SINGH

RAJINDER SINGH

09.09.88

7895636983@samcballia.com

7895636983

5

PUSHKAR SINGH

TIBHUWAN SINGH

14.11.98

9415249429@samcballia.com

9415249429

6

POOJA SINGH

SURENDRA PRATAP SINGH

12.10.93

7

SHUBHAM SAXENA

KAMLESH KUMAR SAXENA

07.01.93

9935882975@samcballia.com

9935882975

8

SAURABH MISHRA

L.L.MISHRA

26.11.95

9839770849@samcballia.com

9839770849

9

MD AZAM

IMTIYAAJ AHMAD

12.11.95

9984009485@samcballia.com

9984009485

10

GURPREET SINGH

NIRMAL SINGH

06.08.81

9915400012@samcballia.com

9915400012

11

PUNIT UPADHYAY

DHARNIDHAR UPADHYAY

07.10.95

9414086972@samcballia.com

9414086972

12

GANGULI PANDEY

GANGESHWAR PANDEY

03.03.96

9628425353@samcballia.com

9628425353

13

KAMTA PRASAD MAURYA

RAM DHAN MAURYA

12.11.74

9935321091@samcballia.com

9935321091

14

HIMANSHU KUSHWAHA

VINOD KUMAR KUSHWAHA

28.11.90

7571073122@samcballia.com

7571073122

15

RAKESH PANDEY

RAMESH PRASAD PANDEY

27.11.91

9794578589@samcballia.com

9794578589

16

GURU DUT

RAVI DUTT

18.03.97

8685943561@samcballia.com

8685943561

17

SATYAJEET KUMAR

VIGYAN CHANDRA PRASAD

15.06.94

8292835199@samcballia.com

8292835199

18

SARFARAZ KHAN

GULZAR KHAN

06.07.97

7091118646@samcballia.com

7091118646

19

KM POOJA

SABHA SHANKAR

02.09.96

9415894309@samcballia.com

9415894309

20

SAVITA YADAV

RAYSAHAB YADAV

02.02.98

9169591688@samcballia.com

9169591688

21

SUDARSHAN PRAJAPTI

RAMESHWAR PRAJAPATI

10.10.96

9455825413@samcballia.com

9455825413

22

GAURAV KUMAR

SATYA PRAKASH MANI TRIPATHI

02.08.96

9236056253@samcballia.com

9236056253

23

MD ASIF QUAMER

MD GUFRAN QUAMER

22.09.97

9934045574@samcballia.com

9934045574

24

ATUL MISHRA

VED PRAKASH MISHRA

20.05.96

9793802961@samcballia.com

9793802961

25

ARCHANA YADAV

MAHENDRA KUMAR YADAV

13.12.92

7043331168@samcballia.com

7043331168

26

SUSHMITA UPADHYAY

SHAMBHU UPADHYAY

21.08.97

9451191756@samcballia.com

9451191756

27

AISHWARYA SINGH

KUNWAR LAL SHAHUB SINGH

21.12.95

8795844221@samcballia.com

8795844221

28

SRISHTI GUPTA

MAHESH CHANDRA

28.12.95

9792961830@samcballia.com

9792961830

29

GUDIYA

MANJOOR

10.03.97

9546149400@samcballia.com

9546149400

30

ASHISH KUMAR CHOUDHARY

RAKESH KUMARE CHOUDHARY

07.12.90

9026073784@samcballia.com

9026073784

31

JAYA PRAKASH MISHRA

SWAMI NATH MISHRA

03.02.70

9335470143@samcballia.com

9335470143

32

ABILASHA OJHA

GANESH DATTA

07.01.90

8795831203@samcballia.com

8795831203

33

SADDAM HUSAIN

SHUKRULLAH

08.08.89

9918375133@samcballia.com

9918375133

34

JYOTI PASWAN

GANGA PRASAD

25.10.97

9198857057@samcballia.com

9198857057

35

ANOOP MALL

SANJEEV PRATAP MALL

09.06.97

9454317522@samcballia.com

9454317522

36

MOHAMMAD ANASH

SIKANDAR ALI

18.08.95

9838711808@samcballia.com

9838711808

37

RAHUL SINGH

ZANAOAN SINGH

06.06.80

9451904151@samcballia.com

9451904151

38

FAIYAJ AHMAD

FARUKH ANSARI

15.10.94

8986138791@samcballia.com

8986138791

39

VISHWAJEET KUMAR SINGH

JITENDRA SINGH

10.02.94

7844852573@samcballia.com

7844852573

40

SUGANDHI VERMA

RAMESHWAR

07.01.91

9696654579@samcballia.com

9696654579

41

VINOD KUMAR PRASAD

LATE KRISHNA KUMAR PRASAD

08.01.76

9415632375@samcballia.com

9415632375

42

RAMESH KUMAR

SHRSOIKIP PRASAD

20.03.81

9838112749@samcballia.com

9838112749

43

SUNEETA CHAUDHARY

RAMESH PRSAD CHAUDHARY

01.09.89

8182804497@samcballia.com

8182804497

44

DEEPIKA DHAR DWIVEDI

ABHAY PRAKASH DHAR DWIVEDI

09.09.95

7233030299@samcballia.com

7233030299

45

SHUBHAM KUMAR SINGH

NAGENDRA PRATAP SINGH

05.06.96

9453575602@samcballia.com

9453575602

46

BABHRAVI PANDEY

ANJANEYA

02.10.98

9415896916@samcballia.com

9415896916

47

ISH MOHAMMAD

SAHAVAN ALI

06.05.93

9532544449@samcballia.com

9532544449

48

RAJ KUMAR GUPTA

PURUSHOTTAM

07.01.93

9695793974@samcballia.com

9695793974

49

NIGAM

NAGENDRA PRASAD GUPTA

02.02.94

8896718157@samcballia.com

8896718157

50

SHUBHAM TIWARI

PRABHU NATH TIWARI

11.01.90

8115807512@samcballia.com

8115807512

51

RADHA RAJENDRA YADAV

RAJENDRA RAMDULAR YADAV

14.07.97

9892424971@samcballia.com

9892424971

52

UTKARSH KUMAR MISHRA

UTSAWA NAND MISHRA

09.07.97

53

SHASHI PRABHA

JAGAJIVAN PRASAD

03.10.98

9935198508@samcballia.com

9935198508

54

HARIKESH MAURYA

RAJMAN MAURYA

06.10.97

mauryaharikesh6101997@gmail.com

7275102499

55

RAJ KUMAR VERMA

SURESH PRASAD VERMA

02.02.97

8737808931@samcballia.com

8737808931